GROND – VERBETERING
EN – VERSTERKING

Menard ontwikkelt funderingsoplossingen op basis van grondverbeterings- en versterkingstechnologieën die de behoefte elimineren aan de diepe funderingen
die traditioneel worden gebruikt om oppervlaktestructuren te ondersteunen. Wij werken aan alle soorten grondverbeterings- of versterkingsprojecten.

GROND – VERBETERING
EN – VERSTERKING

Menard ontwikkelt funderingsoplossingen op basis van grondverbeterings- en versterkingstechnologieën die de behoefte elimineren aan de diepe funderingen
die traditioneel worden gebruikt om oppervlaktestructuren te ondersteunen. Wij werken aan alle soorten grondverbeterings- of versterkingsprojecten.

Menard Belgium

Specialist in grondverbetering

Menard heeft meer dan 15 jaar ervaring in België in grondverbeteringsoplossingen. We bieden een breed gamma van grondverbeteringstechnieken. In combinatie met innovatieve ontwerpen kunnen we praktische en duurzame oplossingen leveren die kosteneffectiever zijn dan traditionele palen.

Menard’s know-how

Van ontwerp tot constructie, Menard stelt innovatieve funderingsoplossingen voor en implementeert deze op basis van performante
grondverbeterings- en versterkingstechnieken.

0
fantastische mensen
0
fantastische mensen
0
fantastische mensen

Menard’s know-how

Van ontwerp tot constructie, Menard stelt innovatieve funderingsoplossingen voor en implementeert deze op basis van performante
grondverbeterings- en versterkingstechnieken.

+0
werven per jaar
+0
landen
0
fantastische mensen

Ons DNA

Menard heeft een zeer aanwezige veiligheids- en milieucultuur. Onze oprichter Louis Ménard bracht een inspirerende ondernemersgeest over de geotechnische gemeenschap en op zij eigen bedrijf. We stellen alles in het werf om ervoor te zorgen dat excellentie, innovatie, veiligheid en milieu aanwezig zij  op al onze werven.

Opdrachten

Menard beheerst alle processen voor grondverbeteringstechnieken om bieden zijn klanten hoogwaardige, economische en innovatieve oplossingen. Woongebouw, industriële en logistieke gebouwen, winkels, maar ook weg-, lucht- of spoor-, maritieme, hydraulische of zelfs energie-infrastructuur (windmolen, fotovoltaïsche energie, methanisering, enz). Onze teams zij betrokken bij het ontwerp, de bouw en herstel van alle soorten constructies.

Gebouwen

Haven & Luchthaven

Spoor & Weg

Proces & Energie

Technieken

Menard biedt innovatieve grondverbeteringstechnieken aangepast aan elk project, van de kleinste tot de grootste werven.
We zijn zo dicht mogelijk bij u om zo goed mogelijk te reageren op elk van uw projecten.

Controlled Modulus Columns (CMC)

Menard ontwikkelde in de jaren 90 Controlled Modulus Columns om problemen van laterale opsluiting in zeer samendrukbare en organische gronden te overwinnen. CMC worden nu gebruikt in alle grondsoorten (cohesieve en korrelig) tot diepte van 30 meter of meer.

Grindkernen

Grindkernen bestaan uit in de grond opnemen van verdichte korrelige materialen om flexibele insluitingen te vormen met hoge mechanische eigenschappen en een sterk drainerend karakter.

Bi-modulus kolommen

Bi-modulus kolommen is een grondverbeteringstechniek die de grond verstevigt door een combinatie van CMC en grindkernen.

Soil Mixing

Soil Mixing bestaat uit het mengen van de grond met een bindmiddel met behulp van een proces dat gelijktijdige desintegratie van de grond mogelijk maakt zonder extractie, het injecteren van een bindmiddel bij lage druk en het mengen met de grond.

Bentoniet wand

Bentoniet wand is een grondverbeteringstechniek waarbij niet-structurele ondergrondse barrières worden gebruikt om wanden te bouwen om de waterstroming te voorkomen.

Jet grouting

Jet grouting is een grondversterkingstechniek waarbij een straal vloeistof met hoge kinetische energie wordt gebruikt om de grond te destructureren en te mengen met een vloeibare species om grondbeton te vormen.

Dynamische verdichting

Dynamische verdichting maakt het mogelijk om de grond op grote diepte te verdichten onder invloed van hoge impactenergie die worden verkregen door het vallen van een massa op het terreinoppervlakte.

Dynamische vervanging

Dynamische vervanging maakt het mogelijk om kolommen te vormen van verdichte korrelige materialen met grote diameter om samendrukbare gronden te versterken.

Compaction grouting

Gecontroleerd injectietechniek met als doel de grond in de massa te verdichten. De behandeling wordt uitgevoerd door injectie van een mortel onder druk die de grond rond de punt van het boor duwt.

Rapid Impact Compaction (RIC)

De RIC maakt hoogfrequente, energie gecontroleerde verdichting mogelijk, waardoor de oppervlaktegronden kunnen worden verdicht met minimale impact op de directe omgeving van de site.

Verdichting met hoge energie-impact (HEIC)

Menard biedt grond-verbeteringsoplossingen voor alle soorten proces- en energieprojecten, van klein tot groot, over de hele wereld.

Vibrocompactie

De verdichting van losse grond of niet compact aanvulling kan op diepte te worden verkregen door het doordringen van een trilnaald.

Verticale drains

Een pre-loading-programma, gekoppeld met een raster van verticale drains, wordt geïmplementeerd om de realisatie van zettingen tijdens de bouwperiode, binnen een beperkte termijn, te “forceren” en zo de residuele zettingen die de constructie tijdens zijn levensduur ondergaan te minimaliseren.

Menard Vacuum™

Menard Vacuum™ wordt gebruikt om de consolidatie van cohesieve, sterk samendrukbare gronden te versnellen. Het proces bestaat uit het creëren van een onderdruk onder een luchtdicht membraan dat over de grond gelegd, wat een atmosferische druk op de grond genereert, gelijk aan de druk die wordt uitgeoefend door een dijk van 4 meter.

Een opmerkelijk project : Luchthaven van Charleroi

Verlenging van de landingsbaan op de luchthaven van Charleroi
Het project van de luchthaven van Charleroi, in opdracht van SOWAER, bestaat uit het verlengen van de landingsbaan met 650m om lange carriers te kunnen ontvangen.
Het egaliseren van het terrein vereist een opvulling tot 6m. Zonder grondverbetering zou het gewicht van dit opvulling tot onaanvaardbare zettingen leiden.

Oplossing met grondverbetering
De door Menard voorgestelde oplossing bestaat uit het realiseren van 6 448 grindkernen, van 6 tot 9 m diepte, over een oppervlakte van 22 500m², en 2 331 CMC, van 7 tot 11 m diep, over een oppervlakte van 9 800m².
De kolommen versterken de samendrukbare lagen bestaande uit antropische aanvullingen, quartaire kleiachtige leem et worden gestopt in de compacte tertiaire zandige klei.
Onze teams hebben te maken met de sterke beperkingen die verband houden met de activiteit van de luchthaven in stand houdt tijdens de duur van de werken.
Werk overdag moet strikt de hoogtebeperkingen respecteren (Vluchtkegel).

Nachtwerk vindt plaats volgens een verkort duur en wordt bepaald door de variabiliteit van het luchtverkeer. Het herstel van de werfzone aan het einde van elke nacht is ook noodzakelijk.
Het uitvoeren van de grindkernen met 2emachines begon in oktober 2019 en eindigde in april 2020. De CMC’s werden uitgevoerd van mei tot juli 2020. Ondanks de moeilijkheden veroorzaakt door Covid 19 werd het werk enkele weken eerder dan het voorlopige planning voltooid.

STEL UW VRAAG

Contact us

Menard is organised in 7 regions worldwide, our target being to serve the local market in each of those regions through our deep local presence. That local presence is backed by Menard global expertise addressing major projects in those regions together with projects outside of our permanent bases.